Wypadki w kuchni

WYPADKI W KUCHNI

Każda osoba, która pracuje w kuchni zdaje sobie sprawę z tego jak w tym środowisku łatwo o wypadek. Jeżeli zostałeś raniony w wypadku w kuchni masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Zarówno pracodawcy jak i sami pracownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa podczas pracy w kuchni. Jednak mimo to wypadki się zdarzają.

Bardzo ważnym aspektem zapobiegającym wypadkom w kuchni są szkolenia pracowników. Dzięki nim zaznajamiamy się z urządzeniami i maszynami kuchennymi. Po prawidłowym przeszkoleniu każdy pracownik powinien wiedzieć jak zachować się w sytuacjach awaryjnych – co wolno mu robić a czego nie. Jeśli do wypadku doszło przez Państwa niekompletną wiedze na temat zachowań w takiej sytuacji, to jest to błąd pracodawcy i zarazem podstawa do roszczeń o odszkodowanie.

Najczęstszych kontuzje w kuchni:

  • Poślizgnięciana mokrej lub tłustej podłodze
  • Potknięcia na nierównej podłodze, luźnych uszkodzonych płytkach lub deskach
  • Przeszkody na podłodze
  • Skaleczenia i rany kłute spowodowane rozbiciem się szklanki, talerzy innych naczyń oraz posługiwaniem się narzędziami ostrymi jak np. nóż
  • Oparzenia spowodowane wodą olejem bądź substancjami żrącymi.

Nasza kancelaria gotowa jest podjąć każdą sprawę, za sprawą, której można uzyskać dla Państwa odszkodowanie i doprowadzić ją do końca. Zapraszamy do konsultacji.

Zgłoś sprawę:

020 8166 9900 020 3670 1616

SPRAWDŹ POZOSTAŁE